+48 696 068 210 ul. Kleszczowa 18, Warszawa

Cambridge English - First for Schools

Cambridge English: First for Schools (B2) jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym wyższym i jego certyfikat potwierdza, że uczeń potrafi posługiwać się używanym na codzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

Cambridge English: First for Schools (B2) jest egzaminem na tym samym poziomie CEFR co Cambridge English: First (B2), ale jego treści są specjalnie dostosowane do zainteresowań młodzieży i nastawione na zwiększanie motywacji do uczenia się języka angielskiego.

Egzamin Cambridge English: First for Schools daje uczniom pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim w życiu.

Inspiruje ich do zdobycia kwalifikacji z języka angielskiego na wyższym poziomie zaawansowania, lub do wykorzystania posiadanych kompetencji językowych na studiach lub w pracy.

Praktyczne umiejętności

Egzamin Cambridge English: First for Schools pokazuje, że uczniowie potrafią komunikować się w mówionym i pisanym języku angielskim używanym na co dzień.

Egzamin bazuje na sytuacjach zaczerpniętych z życia, skonstruowanych tak, by pomóc uczniom:

 • skuteczniej się porozumiewać;
  opanować umiejętności językowe potrzebne, aby zrobić kolejny krok w kierunku osiągnięcia sukcesu.

Na jakim poziomie zaawansowania znajduje się egzamin Cambridge English: First for Schools?

Egzamin znajduje się na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że uczący się rozwija kompetencje językowe w zakresie angielskiego i może:

 • rozpocząć pracę w środowisku anglojęzycznym;
 • rozpocząć naukę na poziomie wyższym średnio zaawansowanym lub na kursie przygotowawczym na studia wyższe, na przykład na kursie typu „foundation” lub „pathway”.

Przykładowo, na poziomie biegłości B2, uczący się potrafi:

 • prowadzić rozmowę na dość szeroki zakres tematów;
 • robić notatki podczas czyjejś wypowiedzi lub napisać list, również niestandardowe wnioski o pomoc;
 • wyrażać opinie i je uzasadniać;
 • odpowiedzieć na przewidywalne lub dotyczące faktów pytania.

Zalety egzaminu

Egzamin Cambridge English: First for Schools jest ceniony i uznawany na całym świecie. Egzamin:

 • stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych ucznia;
 • obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
 • skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
 • bazuje na największym tego typu programie badawczym;
 • jest odpowiedni dla dzieci z najróżniejszymi specjalnymi potrzebami.

Uczniowie, którzy zdali egzamin Cambridge English: First for Schools, otrzymają ten sam, uznawany na całym świecie certyfikat, co kandydaci podchodzący do egzaminu Cambridge English: First.

Otrzymanie certyfikatu Cambridge English oznacza, że uczeń posiada jedne z najbardziej cenionych kwalifikacji z języka angielskiego na świecie. To osiągnięcie, z którego można być naprawdę dumnym.

Certyfikat Cambridge English: First for Schools jest uznawany za potwierdzenie kwalifikacji z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie, w tym:

 • pracodawców takich jak HP, Sony, IBM, Bosch czy Motorola;
 • uniwersytety i uczelnie wyższe, takie jak Uniwersytet w Bath czy Universidad de Salamanca, na których posiadanie certyfikatu stanowi warunek przyjęć na studia.